BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6220.1.7.2016

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2016 r. poz. 353 / informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Budowa budynku hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budynku warsztatowego na działkach nr 537/1, nr 537/4 oraz na części działki nr 539/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

Data powstania: wtorek, 10 maj 2016 14:49
Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2016 15:38
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2016 09:34
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1222 razy