BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.9.2013.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 15.04.2016 r. na podstawie art. 98 § 1 i art. 101 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23/, wydał:

 

 

 

postanowienie w sprawie zawieszenia postepowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,6 MW składającej się z pola modułów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na działce nr 117/5 w obrębie Trzonki, gmina Pisz.

 

 Z treścią w/w postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 16 maj 2016 13:30
Data opublikowania: poniedziałek, 16 maj 2016 16:45
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2016 07:32
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1283 razy