BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.8.2016.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 12.05.2016 r., wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 Zalesienie nieużytków na działce o nr 142/10 o powierzchni 21,560 ha, w obrębie Pilchy, gmina Pisz.

 

 Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23/, zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

 

Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 16 maj 2016 13:32
Data opublikowania: poniedziałek, 16 maj 2016 16:44
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2016 07:32
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1245 razy