BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.8.2016.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:


 


Zalesienie nieużytków na działce o nr 142/10 o powierzchni 21,560 ha, w obrębie Pilchy, gmina Pisz.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Data powstania: poniedziałek, 16 maj 2016 13:33
Data opublikowania: poniedziałek, 16 maj 2016 16:44
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2016 07:32
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1341 razy