BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.8.2016.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 16.05.2016 r. na wniosek

Stowarzyszenia „Przymierze – Ziemia Piska” w Piszu

pl. Daszyńskiego 11a

12-200 Pisz

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 8/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego wraz z przebudową linii energetycznej nN kolidującej z przedmiotową rozbudową na działce o nr geodezyjnym 408 położonej w obrębie Pisz 2.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: wtorek, 17 maj 2016 14:25
Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2016 16:14
Data przejścia do archiwum: środa, 15 cze 2016 14:06
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1303 razy