BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353),

 

INFORMUJĘ

 

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych:

- nr 1648N droga krajowa nr 58 (Ruciane-Nida) – Wiartel - droga krajowa nr 63 (Jeże),

- nr 1662N droga krajowa nr 63 - Borki – Kałęczyn,

- nr 1660N droga krajowa nr 63 – Kałęczyn – Biała Piska,

- nr 1658N Turowo – Zawady,

- nr 1664N droga krajowa nr 58 – Stare Guty - droga krajowa nr 58 (Kocioł Duży),

- nr 1666N droga krajowa nr 58 – Rakowo – Szymki.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 38 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.ekoportal.gov.pl

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

Data powstania: środa, 18 maj 2016 07:56
Data opublikowania: środa, 18 maj 2016 12:33
Data przejścia do archiwum: środa, 1 cze 2016 08:25
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1076 razy