BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.9.2016.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 20.05.2016 r. na wniosek

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

 

z upoważnienia, której działa

Pan Mirosław Rutkowski

ul. Utrata 2c/28

16-400 Suwałki

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 9/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej i napowietrznej średniego i niskiego napięcia SN 15 kV i nN 04,kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz złącz kablowo - pomiarowych na działkach o nr geodezyjnych 19/266, 19/261, 19/398, 19/253, 19/391, 20/1, 19/68, 19/517 położonych w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: wtorek, 24 maj 2016 11:50
Data opublikowania: wtorek, 24 maj 2016 13:29
Data przejścia do archiwum: środa, 22 cze 2016 09:49
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1184 razy