BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.9.2016.AK

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./ postanowieniem z dnia 22.06.2016 r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW składającej się z pola modułów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na działce nr 117/5 w obrębie Trzonki, gmina Pisz, do dnia 22. 08. 2016 r.

Data powstania: czwartek, 23 cze 2016 09:29
Data opublikowania: czwartek, 23 cze 2016 12:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 lip 2016 08:49
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1204 razy