BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.10.2016.AK

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. / przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

Rozbudowa i modernizacja ciepłowni miejskiej na działce o nr 1128/4 w obrębie Pisz 1

 

 

 

Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w pok. 63 tut. Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 1 lip 2016 12:29
Data opublikowania: piątek, 1 lip 2016 14:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 lip 2016 09:05
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1525 razy