BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.10.2016.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 05.07.2016 r. na wniosek

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

z upoważnienia, której działa firma

Biuro Projektów Elektrycznych EiP

Paweł Szymczyk

ul. Damroki 95/10

80-177 Gdańsk

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 10/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznych linii kablowych SN 15 kV i 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach o nr geodezyjnych 36/21, 36/26, 35, 141, 255, 131, 136/1, 135 oraz na części działek o nr geodezyjnych 31, 158, 172/4, 183 położonych w obrębie Zdory, gm. Pisz.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: czwartek, 7 lip 2016 12:00
Data opublikowania: czwartek, 7 lip 2016 14:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 sie 2016 09:18
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1477 razy