BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.11.2016.AK

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm./ przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 31 + 285 do km 38 + 285, odcinek skrzyżowanie (Wiartel) – Pisz",          

 

Burmistrz Pisza poinformował o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

Data powstania: wtorek, 19 lip 2016 14:45
Data opublikowania: wtorek, 19 lip 2016 14:52
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sie 2016 09:14
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1280 razy