BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.16.2016.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 28.07.2016 r., wpłynął kompletny wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

Wydobywanie kopaliny /piasku i piasku ze żwirem/ ze złoża Turowo IV na części działki nr 9/37, obręb Turowo, gmina Pisz”

 

 

 

Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. /, zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

 

 

 

Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 2 sie 2016 14:33
Data opublikowania: wtorek, 2 sie 2016 14:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 sie 2016 07:37
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1230 razy