BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.8.2016.AK

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./ postanowieniem z dnia 04.08.2016 r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zalesienie nieużytków na działce o nr 142/10 o powierzchni 21,560 ha, w obrębie Pilchy, gmina Pisz, do dnia 04. 10. 2016 r.

Data powstania: piątek, 5 sie 2016 11:05
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2016 14:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sie 2016 08:28
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1180 razy