BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.17.2016.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 05.08.2016 r. wpłynął wniosek

Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

ul. Czerniewskiego 6

12-200 Pisz

 

z upoważnienia którego działa

Pan Eligiusz Michalak

ul. Wojska Polskiego 2/13

12-200 Pisz

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1522N (Karpa - Turośl – Pisz) od km 31+285 do km 38+285 odcinek (skrzyżowanie Wiartel – Pisz) na działkach o nr geodezyjnych:

1172 - obręb Pisz 2,

501, 306/2, 561, 387/2 – obręb Wąglik,

600/1, 600/2 – obręb Pogobie Średnie,

503/2, 503/3, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4 – obręb Wiartel Mały.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: środa, 10 sie 2016 11:07
Data opublikowania: środa, 10 sie 2016 15:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 wrz 2016 12:04
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1255 razy