BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.11.2016.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 10.08.2016 r. na wniosek

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

 

z upoważnienia, której działa firma

Elektroprojekt Elpro w Ełku

Henryk Gryko

ul. Warszawska 1/48

19-300 Ełk

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 11/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN YAKXS 4x120 o długości około 560 m oraz złącz kablowo - pomiarowych na działkach o nr geodezyjnych 20/1, 19/168 położonych w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: czwartek, 11 sie 2016 13:00
Data opublikowania: czwartek, 11 sie 2016 14:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 wrz 2016 12:04
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1168 razy