BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.12.2016.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 11.08.2016 r. na wniosek

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

 

z upoważnienia, której działa firma

TARE Sp. z o.o.

ul. Składowa 12 lok. 211

15-399 Białystok

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 12/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN o długości około 55 m na działce o nr geodezyjnym 34/7 położonej w obrębie Łupki, gm. Pisz.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: piątek, 12 sie 2016 14:37
Data opublikowania: piątek, 12 sie 2016 16:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 wrz 2016 11:27
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1108 razy