BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.16.2016.AK

nowy termin załatwienia sprawy

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./ postanowieniem z dnia 12.08.2016 r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobywanie kopaliny /piasku i piasku ze żwirem/ ze złoża Turowo IV na części działki nr 9/37, obręb Turowo, gmina Pisz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 16 sie 2016 10:37
Data opublikowania: wtorek, 16 sie 2016 12:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 wrz 2016 08:01
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1138 razy