BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.16.2016.AK

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./ przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie:

 

 

 

Wydobywanie kopaliny /piasku i piasku ze żwirem/ ze złoża Turowo IV na części działki nr 9/37, obręb Turowo, gmina Pisz.

 

 

 

zawiadamia się, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania,

w pok. 63 tut. Urzędu.

 

 

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 18 sie 2016 13:29
Data opublikowania: czwartek, 18 sie 2016 14:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 wrz 2016 09:26
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1126 razy