BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.13.2016.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 12.09.2016 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm./,oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b, pkt 56 lit. b, pkt 70 i 95 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 71/ wydał:

 

 

 

postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa ubojni drobiu na działce nr 1431/15 w obrębie Pisz 1, gmina Pisz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 14 wrz 2016 13:57
Data opublikowania: środa, 14 wrz 2016 15:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 wrz 2016 07:29
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1165 razy