BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.13.2016.AK

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. / przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

Budowa ubojni drobiu na działce nr 1431/15 w obrębie Pisz 1, gmina Pisz.

 

 

 

Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania.

 

 

 

 

Data powstania: środa, 14 wrz 2016 13:58
Data opublikowania: środa, 14 wrz 2016 15:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 wrz 2016 07:29
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1174 razy