BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6220.1.17.2016

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 16.09.2016 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm./,oraz § 3 ust. 1 pkt 63 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 71/ wydał:

 

postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch pomostów stałych na części działki o nr 423/5 obręb Zdory, gmina Pisz - jezioro Śniardwy, przy istniejącym falochronie, na wysokości działki o nr 190/3 obręb Nowe Guty, gmina Orzysz.

Data powstania: wtorek, 20 wrz 2016 14:14
Data opublikowania: wtorek, 20 wrz 2016 14:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 paź 2016 12:23
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1138 razy