BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6220.1.13.2016.AK

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm./ Burmistrz Pisza informuje o wydaniu w dniu 23.09.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa ubojni drobiu na działce nr 1431/15 w obrębie Pisz 1, gmina Pisz”.

 Jednocześnie Burmistrz Pisza informuje o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63.

Data powstania: piątek, 23 wrz 2016 13:23
Data opublikowania: piątek, 23 wrz 2016 13:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 paź 2016 13:58
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1291 razy