BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.14.2016.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 26.09.2016 r. na wniosek

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

 

z upoważnienia, której działa

Pan Tomasz Surowiec

ul. Składowa 12 lok. 211

15-399 Białystok

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 14/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia na działkach o nr geodezyjnych 37/1, 38/2, 38/1, 39, 40, 41/1, 42/1, 43/1, 44, 45 położonych w obrębie Dłutowo, gm. Pisz.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: wtorek, 27 wrz 2016 10:33
Data opublikowania: wtorek, 27 wrz 2016 13:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 paź 2016 09:16
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1240 razy