BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.5.2016.TP

Obwieszczenie o postanowieniu

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 29.09.2016 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

 

z upoważnienia, której działa firma

Instalatorstwo Elektryczne

Marek Szmigiel

ul. Kolejowa 14

12-220 Ruciane - Nida

 

Burmistrz Pisza wydał postanowienie prostujące oczywiste omyłki w treści decyzji Nr 5/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowych SN 15 kV i nN 04,kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach o nr geodezyjnych 209/11, 209/16, 220 położonych w obrębie Pilchy, gm. Pisz.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: poniedziałek, 3 paź 2016 11:44
Data opublikowania: poniedziałek, 3 paź 2016 17:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lis 2016 09:45
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1452 razy