BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6220.1.17.2016

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm./ Burmistrz Pisza informuje o wydaniu w dniu 06.10.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch pomostów stałych na części działki o nr 423/5 obręb Zdory, gmina Pisz - jezioro Śniardwy, przy istniejącym falochronie, na wysokości działki o nr 190/3 obręb Nowe Guty, gmina Orzysz.

 

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip.

 

Jednocześnie Burmistrz Pisza informuje o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63.

Data powstania: wtorek, 11 paź 2016 10:14
Data opublikowania: wtorek, 11 paź 2016 10:18
Data przejścia do archiwum: środa, 9 lis 2016 12:13
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1295 razy