BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wojska Polskiego,
-Numer działki – część 1442/60
-Numer KW – OL1P/00013023/5,
-Powierzchnia nieruchomości - 33 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem działki 1442/12 bez prawa ogrodzenia nieruchomości,

 

-Roczna wysokość czynszu – 50 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

 

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/142/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wschód w mieście Pisz ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 202, poz. 2641 z dnia 28 grudnia 2007 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem KDW – teren drogi wewnętrznej.

 

 

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

 

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11 października 2016 r. do dnia 1 listopada 2016 r.

Data powstania: piątek, 14 paź 2016 08:02
Data opublikowania: piątek, 14 paź 2016 13:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lis 2016 09:59
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 985 razy