BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości – obręb Trzonki, gmina Pisz,
-Numer działki – 84/2,
-Numer KW – OL1P/00016391/6,
-Powierzchnia nieruchomości – 272 m²,
-Opis nieruchomości – grunt przeznaczony do użytkowania jako działka siedliskowa wraz z posadowionym na gruncie budynkiem gospodarczym (stodoła) o pow. zabudowy 80 m2,

 

-Roczna wysokość czynszu – 150 zł + 23 % podatku VAT.

 

 

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

 

 

 

2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz jest to teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.

 

 

 

3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiścić w terminie do 31 marca 2017 r., na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

 

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14 października 2016 r. do dnia 4 listopada 2016 r.

Data powstania: poniedziałek, 17 paź 2016 10:22
Data opublikowania: poniedziałek, 17 paź 2016 11:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lis 2016 10:05
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1043 razy