BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Jeziorna,
Numer działki – 178/2,
Numer KW – 15450,
Powierzchnia nieruchomości –  593 m2,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony na cele rekreacyjne z możliwością zagospodarowania jako ogródek lub teren składowy, bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej,
Roczna wysokość czynszu – 365 zł oraz 23 % podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.
2.W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem C 10 MN – zabudowa jednorodzinna wolno stojąca.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 31 grudnia 2016 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 14 października 2016 r. do dnia  4 listopada 2016 r.

Data powstania: piątek, 21 paź 2016 08:16
Data opublikowania: piątek, 21 paź 2016 13:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lis 2016 10:07
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1113 razy