BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU /CZWARTEK/ O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
 1. Otwarcie obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

 4. Informacja Burmistrza Pisza.

 5. Zapytania i wnioski sołtysów.

 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2016.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Pisz.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Pisz.

 17. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Piszu za 2015 rok.

 18. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zobowiązane do złożenia takiego oświadczenia na ręce Burmistrza Pisza za 2015 rok.

 19. Odpowiedzi na zapytania radnych.

 20. Wolne wnioski i informacje.

 21. Zamknięcie obrad.

 

 

 Przewodniczący Rady

       Lech Borak

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 21 paź 2016 08:41
Data opublikowania: piątek, 21 paź 2016 13:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 paź 2016 16:27
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1019 razy