BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.18.2016.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 21.10.2016 r. na wniosek firmy

Emitel Sp. z o.o.

ul. Wołoska 22

02-675 Warszawa

 

z upoważnienia której działa

Pan Andrzej Dzięgo

ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdańsk

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 18/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 43163 Pisz Tartak Emitel, w skład której wchodzą: budowa wieży kratowej o wysokości około 43 m, budowa szaf typu „outdoor” o wymiarach około 1,5 m x 6 m na działce o nr geodezyjnym 564/3 położonej w obrębie Pisz 2, przy ul. Orzyskiej.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: piątek, 21 paź 2016 12:11
Data opublikowania: piątek, 21 paź 2016 13:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 lis 2016 16:17
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1214 razy