BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6220.1.12.2015.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./ przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Punkt skupu złomu i zużytego sprzętu RTV i AGD na działkach nr 548/3 i 548/4 przy ul. Mickiewicza 43 w Piszu, gmina Pisz”,

 poinformował strony postępowania, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania.

Data powstania: poniedziałek, 24 paź 2016 10:24
Data opublikowania: poniedziałek, 24 paź 2016 10:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 lis 2016 14:04
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1143 razy