BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.18.2016.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 18.10.2016 r., wpłynął wniosek dotyczący zmiany decyzji Burmistrza Pisza z dnia 06.03.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 335/8 w obrębie Stare Guty, gmina Pisz.

 

 

 

Wnioskodawca obecnie ubiega się o środki z funduszy europejskich na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Jednym z obligatoryjnych załączników do wniosku o dofinansowanie jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. W ocenie jednostki weryfikującej treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinna obejmować również całość przyłącza energetycznego. Mając na uwadze fakt, że w obowiązującym porządku prawnym pierwszą w kolejności jest decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania a dopiero jedną z kolejnych są warunki przyłączenia do krajowej sieci energetycznej, które określają przebieg linii przyłączeniowej, wnioskodawca nie miał możliwości opisania dokładnej trasy przyłącza na etapie wniosku o decyzję środowiskową. Z racji uszczegółowienia projektu i postępu technicznego wniosek obejmuje swoją zmianą również inne wyszczególnione elementy.

 

Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./, zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

 

Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

Data powstania: środa, 2 lis 2016 13:39
Data opublikowania: środa, 2 lis 2016 14:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lis 2016 07:57
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1295 razy