BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.12.2016.AK

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm./ informuję o wydaniu w dniu 04.11.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Punkt skupu złomu i zużytego sprzętu RTV i AGD na działkach nr 548/3 i 548/4 przy ul. Mickiewicza 43 w Piszu, gmina Pisz”

 

 

 

 

 

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piszu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz zamieszcza informację o wydanej decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – zakładka „Centrum Informacji o Środowisku” w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.pisz.hi.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 4 lis 2016 07:52
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lis 2016 09:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 lis 2016 11:04
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1242 razy