BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica,
-Numer działki – część 123,
-Numer KW – 13027,
-Powierzchnia nieruchomości - 36 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod hangar (boks nr 18 A),

 

-Roczna wysokość czynszu – 240 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do dnia 4 czerwca 2023 r.

 

 

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 2, poz. 17 z dnia 12 stycznia 2011 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem B-2 ZP – teren zieleni parkowej z hangarami na łodzie do wędkowania.

 

 

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

 

 

4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

 

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 8 listopada 2016 r. do dnia 29 listopada 2016 r.

Data powstania: czwartek, 10 lis 2016 08:08
Data opublikowania: czwartek, 17 lis 2016 10:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 gru 2016 09:48
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 921 razy