BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.18.2016.AK

w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 17.11.2016 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. /,oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 71/ wydał:

 

 

 

postanowieniew sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zmiany decyzji Burmistrza Pisza z dnia 06.03.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 335/8 w obrębie Stare Guty, gmina Pisz.

 

 

 

 

 

 

 

Informację o postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku – zakładka „Centrum Informacji o Środowisku” w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.pisz.hi.pl.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 21 lis 2016 08:16
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lis 2016 16:16
Data przejścia do archiwum: środa, 14 gru 2016 07:20
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1280 razy