BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 LISTOPADA 2016 ROKU /PONIEDZIAŁEK/ O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
 1. Otwarcie obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

 4. Informacja Burmistrza Pisza.

 5. Zapytania i wnioski sołtysów.

 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pisz za rok szkolny 2015/2016.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2016.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Pisz.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia boksu garażowego stanowiącego własność Gminy Pisz.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Pisz na własność Gminy Pisz.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Pisz na własność Gminy Pisz.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 20. Odpowiedzi na zapytania radnych.

 21. Wolne wnioski i informacje.

 22. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

  /-/ Lech Borak

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 21 lis 2016 12:47
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lis 2016 16:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 lis 2016 15:52
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1046 razy