BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.19.2016.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 21.11.2016 r. na wniosek firmy

MILMOST

Biuro Projektowo - Konsultingowe

Marta Milewska

ul. Armii Krajowej 2/5

05-870 Błonie

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 19/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwąPrzebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1648N DK nr 58 (Ruciane – Nida) – Wiartel - DK 63 (Jeże) w km 34 + 140 k/m Jeże” na części działki o nr geodezyjnym 62 położonej w obrębie Jeże, gm. Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: wtorek, 22 lis 2016 10:01
Data opublikowania: wtorek, 22 lis 2016 14:04
Data przejścia do archiwum: środa, 21 gru 2016 11:44
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1125 razy