BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.19.2016.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 16.11.2016 r., wpłynął kompletny wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ”Zagospodarowanie przestrzenne na cele turystyczno - rekreacyjne w Gminie Pisz” na terenie istniejącej przystani i plaży miejskiej na działkach o nr 6 i 994 w obrębie Pisz 1 i nr 1026/5 w obrębie Pilchy (jezioro Roś).

 

 

 

Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. /, zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

Informację o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – zakładka „Centrum Informacji o Środowisku” w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.pisz.hi.pl.

 

 

Data powstania: środa, 23 lis 2016 07:22
Data opublikowania: środa, 23 lis 2016 11:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 gru 2016 11:03
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1336 razy