BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawiena zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

 

 

 

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gizewiusza,

 

-Numer działki – część 354/3,

 

-Numer KW – OL1P/00012877/9,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 7 m2,

 

-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na ustawienie przyczepy gastronomicznej,

 

-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy – 805 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 31 grudnia 2017 r.

 

2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi podstawowy układ komunikacji drogowej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2017 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 27 grudnia 2016 r.

Data powstania: piątek, 9 gru 2016 13:28
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2016 15:21
Data przejścia do archiwum: środa, 28 gru 2016 09:22
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1153 razy