BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.19.2016.AK

Burmistrz Pisza, zawiadamia, że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./ postanowieniem z dnia 13.12.2016 r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ”Zagospodarowanie przestrzenne na cele turystyczno - rekreacyjne w Gminie Pisz” na terenie istniejącej przystani i plaży miejskiej na działkach o nr 6 i 994 w obrębie Pisz 1 i nr 1026/5 w obrębie Pilchy (jezioro Roś), do dnia 13.02.2017 r.

Data powstania: wtorek, 13 gru 2016 13:43
Data opublikowania: wtorek, 13 gru 2016 17:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 gru 2016 07:58
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1351 razy