BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

 

 

 

a)      -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Jagodne,

 

-Numer działki – część 10,

 

-Numer KW – OL1P/00014179/0,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – w/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi podstawowy układ komunikacji drogowej,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki  odzieży,

 

b)      -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Borki,

 

-Numer działki – część 7/24,

 

-Numer KW – 28238,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – w/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi użytki rolne.

 

       -Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

c)      -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Stare Guty,

 

-Numer działki – część 96/1,

 

-Numer KW – OL1P/00026506/9,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – w/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi podstawowy układ komunikacji drogowej,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

d)      -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Łupki,

 

-Numer działki – część 42/2,

 

-Numer KW – OL1P/00013699/4,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – w/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

e)      -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Snopki, wieś Szeroki Bór Piski,

 

-Numer działki – część 2/45,

 

-Numer KW – OL1P/00014218/6,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – w/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi podstawowy układ komunikacji drogowej,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

f)       -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Wielkie, wieś Kociołek Szlachecki,

 

-Numer działki – część 127/20,

 

-Numer KW – OL1P/00026497/2,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – w/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi podstawowy układ komunikacji drogowej,

 

-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

g)      -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Łysonie,

 

-Numer działki – część 53,

 

-Numer KW – OL1P/00013683/9,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – w/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy zagrodowej,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

h)      -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Hejdyk,

 

-Numer działki – część 67/1,

 

-Numer KW – 13743,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – w/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi boisko sportowe.

 

-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

i)       -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Jeże,

 

-Numer działki – część 120/3,

 

-Numer KW – OL1P/00014180/0,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – w/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

j)       -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Snopki,

 

-Numer działki – część 153/1,

 

-Numer KW – OL1P/00013742/1,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki, zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/270/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 1977 z dnia 4 lipca 2012 r., cz. działki nr 153/1 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem A.06.KDD - droga klasy D – dojazdowa,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

k)      -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Maldanin,

 

-Numer działki – część 16/2,

 

-Numer KW – OL1P/00040753/9,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – w/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi podstawowy układ komunikacji drogowej,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

l)       -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Snopki,

 

-Numer działki – część 342,

 

-Numer KW – 14218,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki, zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/270/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 1977 z dnia 4 lipca 2012 r., cz. działki nr 342 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem A.02.KDG - droga klasy G - główna.

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

m)     -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1, Os. Wschód,

 

-Numer działki – część 1428/5,

 

-Numer KW – OL1P/00013720/1,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. działka nr 1428/5 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 12MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

n)      -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1, ul. Wołodyjowskiego,

 

-Numer działki – część 1459/46,

 

-Numer KW – 22912,

 

-Powierzchnia nieruchomości –1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/533/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76, poz. 1357 z dnia 09 czerwca 2006 r. cz. działki nr 1459/46 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem B.5.KX1 – osiedlowy plac publiczny,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

o)      -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2, ul. Fabryczna,

 

-Numer działki – część 287,

 

-Numer KW – 13025,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – w/w część nieruchomości położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy wielorodzinnej,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

p)      -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2, ul. Moniuszki,

 

-Numer działki – część 306/14,

 

-Numer KW – 13025,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – w/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

q)      -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2, ul. Wyzwolenia,

 

-Numer działki – część 424/16,

 

-Numer KW – OL1P/00012877/9,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2013 r., poz. 449 i 450 z dnia 28 stycznia 2013 r. cz. działki nr 424/16 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 12.MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej,

 

-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

r)       -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2, ul. Dworcowa,

 

-Numer działki – część 390/6,

 

-Numer KW – OL1P/00012877/9,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – w/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

s)      -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2, ul. Matejki,

 

-Numer działki – część 446/25,

 

-Numer KW – 13024,

 

-Powierzchnia nieruchomości –1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – w/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy wielorodzinnej z usługami i biurami,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

t)       -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1, ul. Wołodyjowskiego,

 

-Numer działki – część 481/56,

 

-Numer KW – OL1P/00013021/1,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 2 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. cz. działki nr 481/56 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 24KDW – droga wewnętrzna,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

u)      -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1, ul. Czerniewskiego,

 

-Numer działki – część 1030/15,

 

-Numer KW – OL1P/00035106/1,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. działka nr 1030/15 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 10MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi, urządzeniami rekreacji i zielenią przydomową,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

v)      -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1, ul. PCK,

 

-Numer działki – część 828,

 

-Numer KW – OL1P/00013732/8,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. działka nr 828 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 15KDW – droga wewnętrzna,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

w)     -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1, ul. Warszawska,

 

-Numer działki – część 503/26,

 

-Numer KW – OL1P/00013304/9,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. działka nr 503/26 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 7MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi, urządzeniami rekreacji i zielenią przydomową,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

x)      -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1, ul. Wojska Polskiego,

 

-Numer działki – część 497/35,

 

-Numer KW – 13558,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. działka nr 497/35 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 5MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi, urządzeniami rekreacji i zielenią przydomową,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

y)      -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1, ul. Świętojańska,

 

-Numer działki – część 105,

 

-Numer KW – OL1P/00013738/0,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – w/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

z)      -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1, ul. Wojska Polskiego,

 

-Numer działki – część 399/8,

 

-Numer KW – OL1P/00012303/5,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. działka nr 399/8 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi, urządzeniami rekreacji i zielenią przydomową,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

za) -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1, ul. Pionierów,

 

-Numer działki – część 328/10,

 

-Numer KW – OL1P/00012303/5,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum kulturalno-rozrywkowego z placem wielofunkcyjnym zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/295/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum kulturalno - rozrywkowego z placem wielofunkcyjnym ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 170, poz. 2463 z dnia 30 października 2008 r. cz. działki nr 328/10 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 3.UC – usługi komercyjne z zakresu usług gastronomii i usług turystyki (pensjonaty, hotele) oraz inne usługi nieuciążliwe o charakterze centrotwórczym,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

zb) -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2, ul. Rybacka,

 

-Numer działki – część 1419/6,

 

-Numer KW – 13024,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2013 r., poz. 449 i 450 z dnia 28 stycznia 2013 r. działka nr 1419/6 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 32.KP – teren parkingu,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

zc) -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2, ul. Mickiewicza,

 

-Numer działki – część 187/2,

 

-Numer KW – OL1P/00012877/9,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – w/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren boiska i placu zabaw,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

zd) -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2, ul. Staszica,

 

-Numer działki – część 135/12,

 

-Numer KW – OL1P/00012877/9,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – w/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zespołu garażowego i warsztat naprawczy,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

ze) -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1, ul. Sikorskiego,

 

-Numer działki – część 497/33,

 

-Numer KW – 13558,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. cz. działki nr 497/33 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 5MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi, urządzeniami rekreacji i zielenią przydomową,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

zf) -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1, ul. Gałczyńskiego,

 

-Numer działki – część 471/10,

 

-Numer KW – OL1P/00015450/1,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. cz. działki nr 471/10 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 5MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wraz z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi, garażami, urządzeniami rekreacji i zielenią przydomową,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

zg) -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Kocioł Duży,

 

-Numer działki – część 241,

 

-Numer KW – OL1P/00014195/8,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – w/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi podstawowy układ komunikacji drogowej,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

zh) -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Wąglik,

 

-Numer działki – część 66,

 

-Numer KW – OL1P/00014210/0,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVIII/487/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2014 r. poz. 521 i 522 z dnia 7 lutego 2014 r., działka nr 66 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 03KDD - droga publiczna klasy dojazdowej.

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

zi) -Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Kocioł Duży,

 

-Numer działki – część 179/26,

 

-Numer KW – OL1P/00014210/0,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,

 

-Przeznaczenie nieruchomości – w/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi podstawowy układ komunikacji drogowej,

 

-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie kontenera przeznaczonego do zbiórki odzieży,

 

 

 

-Roczna wysokość czynszu – 3 028 zł oraz 23 % podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

2. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 19 grudnia 2016 r. do dnia 10 stycznia 2017 r.

 

 

Data powstania: środa, 21 gru 2016 11:32
Data opublikowania: środa, 21 gru 2016 11:57
Data przejścia do archiwum: środa, 11 sty 2017 09:31
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1325 razy