BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.22.2016.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 20.12.2016 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

 

z upoważnienia, której działa firma

ADA VIT- EŁK” Sp. z o.o.

ul. Konieczki 16

19-300 Ełk

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 22/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4/0,23 kV typu YAKXS 4x120 mm2 oraz złącz kablowo - pomiarowych na działkach o nr geodezyjnych 19/19, 19/348, 19/582, 20/1 położonych w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: czwartek, 22 gru 2016 09:46
Data opublikowania: czwartek, 22 gru 2016 12:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 sty 2017 09:39
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1220 razy