BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości – obręb Wiartel, gmina Pisz,
-Numer działki – część 28/4,
-Numer KW – OL1P/00022144/5,
-Powierzchnia nieruchomości – 350 m2,
-Opis nieruchomości – teren pod zbiornikiem na paliwo,

 

-Roczna wysokość czynszu – 350 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 31 lipca 2017 r.

 

 

 

2. W/w nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren istniejącej zabudowy wielorodzinnej.

 

 

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 kwietnia 2017 roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

 

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29 grudnia 2016 r. do dnia 19 stycznia 2017 r.

Data powstania: piątek, 30 gru 2016 12:21
Data opublikowania: piątek, 30 gru 2016 13:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 sty 2017 09:40
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1014 razy