BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147),

 

 

 

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Św. Wojciecha,

 

-Numer działki – 4/33

 

-Numer KW – OL1P/00019562/7,

 

-Powierzchnia nieruchomości - 1163 m2,

 

-Opis nieruchomości - plac przeznaczony do składowania kory, drewna i roślin ozdobnych,

 

-Roczna wysokość czynszu – 1400,00 zł oraz 23 % podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

 

2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zieleni nieuporządkowanej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 28 grudnia 2016 r. do dnia 18 stycznia 2017 r.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2017 07:42
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sty 2017 15:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 sty 2017 10:27
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1050 razy