BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 

 

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Mickiewicza,
-Numer działki – część 181/9,
-Numer KW – OL1P/00013522/3,
-Powierzchnia nieruchomości – 15,50 m²,
-Opis nieruchomości – teren wraz z budynkiem garażowym,

 

-Roczna wysokość czynszu – 465 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/339/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

 

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

 

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 23 stycznia 2017 r.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2017 08:15
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sty 2017 15:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2017 13:17
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1179 razy