BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gałczyńskiego,
-Numer działki – część 459,
-Numer KW – OL1P/00012764/4,
-Powierzchnia nieruchomości – 20 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod windą dla osoby niepełnosprawnej,
-Roczna wysokość czynszu – 40 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/342/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia  części działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr  67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2MW - stanowiącym teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 23 stycznia 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2017 08:23
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sty 2017 15:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2017 13:17
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1127 razy