BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.19.2016.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./ przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzenne na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz”, na terenie istniejącej przystani i plaży miejskiej na działkach o nr 6 i 994 w obrębie Pisz 1 i nr 1026/5 w obrębie Pilchy (jezioro Roś), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania.

Data powstania: środa, 11 sty 2017 10:51
Data opublikowania: środa, 11 sty 2017 10:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lut 2017 09:48
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1310 razy