BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.23.2016.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 12.01.2017 r. na wniosek

 

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Kasprzaka 25

01-224 Warszawa

 

z upoważnienia, której działa

Pani Magdalena Dąbrowska

ul. Gorbatowa 5a/3b

07- 410 Ostrołęka

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 23/16/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 125 Pe, L=120, 0 m wraz z przyłączami Du 40 Pe, Lc= 21,0 m na działkach o nr geodezyjnych 1786, 1697, 1393 położonych w obrębie Pisz 1.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: poniedziałek, 16 sty 2017 14:26
Data opublikowania: poniedziałek, 16 sty 2017 16:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 lut 2017 09:54
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1319 razy