BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6220.1.19.2016.AK

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  /Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm./ Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 16.01.2017 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz”, na terenie istniejącej przystani i plaży miejskiej na działkach o nr 6 i 994 w obrębie Pisz 1 i nr 1026/5 w obrębie Pilchy (jezioro Roś).

           

Jednocześnie, Burmistrz Pisza informuje o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

Data powstania: czwartek, 19 sty 2017 10:28
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2017 10:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 lut 2017 10:06
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1249 razy