BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.20.2016.TP

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49, art. 61 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./

zawiadamiam, że w dniu 03.01.2017 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 24.01.2017 r.)

 

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie  ul.Garbarska 21 A  20-340 Lublin  

 

z upoważnienia, której działa firma

PROTON PROJEKT  Leszczyńska Anna  ul.Sportowa 13  11-513 Miłki

 

dotyczący zmiany decyzji Burmistrza Pisza Nr 20/16 z dnia 30.11.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV YAKXS 4x120 mm2 o długości około 392 m oraz złącza kablowo – pomiarowego na działkach o numerach ewidencyjnych 197/51, 197/52, 197/58, 197/59, 211, 216 położonych w obrębie geodezyjnym Pilchy, gm. Pisz.

 

Zmiana dotyczy załącznika graficznego do ww. decyzji – projektowana linia kablowa na działce nr 197/58 położonej w obrębie Pilchy, gm. Pisz, przesunięta będzie z zachodniej jej granicy na wschodnią.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. Nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: piątek, 27 sty 2017 09:44
Data opublikowania: piątek, 27 sty 2017 11:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lut 2017 14:35
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1284 razy